بوم زیست (اکوسیستم) کسب و کارهای فرهنگی و هنری راه اندازی می شود.

بوم زیست (اکوسیستم) کسب و کارهای فرهنگی و هنری راه اندازی می شود.

«بوم زیست کسب و کار های فرهنگی و هنری» را با حمایت شما بزرگواران تدوین و راه اندازی خواهیم کرد. با توجه به احصاء نیازهای افرادی که...

ان شا اله و به امید خدا  

بزودی «بوم زیست کسب و کار های فرهنگی و هنری» را با حمایت شما بزرگواران تدوین و راه اندازی خواهیم کرد.  

با توجه به احصاء نیازهای افرادی که در این حوزه در حال فعالیت هستند؛ موضوع کسب و کار موضوع مهم  و اولویت داری است که بجای طرح «خانه هنرمندان» پیگیری خواهد شد.  

در حال حاضر مقدمات یکسری زیر ساخت ها آماده شده که در زمان مناسب به سمع و حضور همه ی افرادی که در این حوزه فعال هستند خواهد رسید.

اما قسمت اول این موضوع، بحث احصاء و  آموزش خواهد بود...  

و در ادامه موضوعات مهم که مربوط به معاش اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خواهد بود پیگیری خواهد شد.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید