تایید صحت انتخابات توسط رسول رجبی نماینده اداره فرهنگ و ارشاد و محمد حسن زاده ناظر برگزاری انتخابات

تایید صحت انتخابات توسط رسول رجبی نماینده اداره فرهنگ و ارشاد و محمد حسن زاده ناظر برگزاری انتخابات

استاد بیگدلو با ۲۳ رای  

عباس خلج با ۱۶ رای  

سرکار خانم عزیزی با ۱۴ رای  

سرکار خانم سکینه صالحی با ۱۳ رای بعنوان شورا و سجاد محمدی با ۱۹رای بعنوان بازرس دوره جدید انجمن انتخاب شدند

 

۲۵ خوشنویس ممتاز ، رای خود را تقدیم هیات برگزاری کردند / هم اکنون / مجتمع کوثر

نامزدهای انتخابی دوره جدید شورا و بازرسین انجمن خوشنویسان / هم اکنون / مجتمع کوثر

ارائه گزارش مالی و بررسی ترازنامه انجمن خوشنویسان توسط استاد بیگدلو رئیس دوره قبلی انجمن

ارائه گزارش توسط آقای خسروی بازرس انجمن خوشنویسان

انتخاب رئیس، ناظر  و منشی جهت برگزاری انتخابات هیات رئیسه انجمن خوشنویسان الوند 

ارائه گزارش عملکرد دوره گذشته انجمن خوشنویسان توسط استاد بیگدلو مسئول انجمن

 

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید