حضور رسول رجبی نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز در جلسه ستاد باز آفرینی شهری

حضور رسول رجبی نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز در جلسه ستاد باز آفرینی شهری

فرماندار شهرستان البرز:

یکی از ماموریتهای دولت اجرای طرح بازآفرینی شهری، کاهش محدودیت در بافت های فرسوده و ارتقای سطح زندگی در آنهاست

فرماندار البرز گفت: با مشارکت شهروندان و حمایت دولت بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری بهسازی و نوسازی می شوند.

"رضا گروسی" فرماندار شهرستان البرز در جلسه بازآفرینی شهری شهرستان  با اشاره به پیچیدگی های طرح باز آفرینی شهری گفت: در اجرای این طرح ضمن توجه به  ابعاد اقتصای، مالی، اجتماعی و فرهنگی  باید تفکر محله محور داشت و این اصل  را که محله به انسان هویت می بخشد لحاظ نمود. نماینده عالی دولت در شهرستان تصریح کرد: رفع مشکلات  بافت های فرسوده، چهره شهرها را امن تر خواهد کرد و به اتکای اراده و حضور هماهنگ مسئولان در اجرای طرح باز آفرینی، کیفیت زندگی شهروندان افزایش می یابد.

گروسی افزود: با اصلاح وضعیت محلات بافت های فرسوده و بافت های ناکارآمد تغییرات محسوسی در  روحیه عمومی در این مناطق ایجاد و زمینه ای برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز فراهم می شود. وی ادامه داد: با مشارکت شهروندان و حمایت دولت بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری بهسازی و نوسازی می شوند. فرماندار البرز  به اهمیت فعالیت شهرداران در اجرای این طرح اشاره کردوافزود: رویکرد دولت در اجرای طرح بازآفرینی شهری حمایت از بخش خصوصی و توسعه گران برای ورود به بازسازی و بهسازی و نوسازی محلات فرسوده است تا این برنامه ملی در قالب فعالیت عمده ای همچون  توان افزایی اجتماعی- اقتصادی اهالی محله در قالب برنامه سازی، خدمات زیربنایی، نوسازی مسکن اجرای شود.

در این جلسه گروسی بر ضرورت تسریع اجرا طرح مطالعاتی بازآفرینی شهر الوند تاکید کرد .

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید