کمپین من طراحم از زبان رسول رجبی

کمپین من طراحم از زبان رسول رجبی

"من طراحم " دغدغه  جدی هنرمندان رشته تجسمی بویژه طراحان گرافیک است که مورد سوء استفاده بازار کار قرار می گیرند، و در اغلب موارد کارفرماها (سفارش دهندگان و در خواست کنندگان طرح) بدون در نظر گرفتن زحمات متحمل شده توسط طراح، و با این نگاه که کاری صورت نگرفته و یا طرح مورد پسند واقع نشده، به راحتی حق  العمل را پرداخت نمی نمایند، جای بسی تاسف است با وجود اینکه بنای اصلی کسب و کارها در دنیای کنونی با توجه به گسترش فضای مجازی بعنوان بستری مهم برای بازاریابی و تبلیغات، نیازمند ابزاری بعنوان گرافیک می باشد، و بدون آن اثر بخشی و ثمر بخشی آن کسب و کار بشدت کاهش پیدا می کند، و گاها بدون نتیجه است، باز می بینیم که طراح بعنوان یک تکنسین و متخصص، اغلباً  به حق العمل خود دست پیدا نمی کند، و به ضم بنده این حق الناسی است برگردن سفارش دهنده طرح، که در وهله اول با عدم آشنایی با فرآیند طی شده توسط طراح برای رسیدن به طرح آشنا نیست، و متوجه زمان و انرژی صرف شده توسط طراح نمی شود.

در هر صورت ، برای رسیدن به این هدف که همان دادن حق العمل واقعی با توجه به تعرفه قیمتی که توسط انجمن صنفی طراحان در ابتدای هر سال منتشر می شود، ایجاد فرهنگ آن در بین جامعه بویژه بازار است که به این موضوع پی برده بشود که طراحان هم مثل همه انسانها نیازهای مادی خود را از طریق این نوع شغل ، ارضا می کنند و شغل آنها این است که #من_طراحم.  

 

یادداشت رسول رجبی  

کارشناس فرهنگ، هنر و رسانه 

دیدگاه خود را بنویسید