همایش تئاتر اقبال/ اسفند84

همایش تئاتر اقبال/ اسفند84

#نوستالژی

نظرات زهرا ذوالقدری /حسین آدشیرینی/ رسول رجبی /سعید درویشوند/ رضا قربانی/ فرهاد نجفی هنرمندان قدیمی تئاتر در مورد همایش تئاتر اقبال/ اسفند84

#نوستالژی

نظرات محسن طارمی / وجیه الله شیرمحمدی / ناصر تقوی در مورد اولین همایش تئاتر اقبال (اسفند 1384)

 

نظرات وهاب زودرنج / حسین فتحی / وحید صدوقیان / محبت کلهر/ رضا تقوی نژآد / حسین امامقلی هنرمندان قدیمی تئاتر در مورد همایش تئاتر اقبال / اسفند 84

 

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید