نمایش پرده آخر

نمایش پرده آخر

#نمایش

تئاتر پرده آخر /  

نویسنده:ژیلبر سِسبرون/  

کارگردان: رسول رجبی /  

بازیگران: سعید فرازمند / رضا قربانی / زهرا بهروزمنش و...

تولید  1387/

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید