استاد شیرازی

استاد شیرازی

رسول رجبی(در کناراستاد شیرازی)/ خوشنویس و طراح هنری(تایپوگرافیست خط ایرانی)/دارای مدرک ممتاز (کتابت)وکارشناس امورهنری اداره ارشاد/هفته خوشنویسی را خدمت ایشان تبریک عرض می نماییم.

دیدگاه خود را بنویسید