جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان البرز

جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان البرز

جلسه با نماینده شهرداری و رئیس امور کتابخانه های شهرستان البرز در خصوص برگزاری مراسم هفته کتاب 

جلسه شورای اداری استان قزوین 1397

جلسه شورای اداری استان قزوین 1397

اولین جلسه شورای اداری استان  بمنظور تبیین شعار سال " رونق تولید "  در محل سالن...

حضور رسول رجبی نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز در جلسه ستاد باز آفرینی شهری

حضور رسول رجبی نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز در جلسه ستاد باز آفرینی شهری

فرماندار شهرستان البرز: یکی از ماموریتهای دولت اجرای طرح بازآفرینی شهری، کاهش...

رسول رجبی عضوو کارگروه اشتغال شهرستان البرز توسط فرماندار شهرستان البرز تقدیر شد

رسول رجبی عضوو کارگروه اشتغال شهرستان البرز توسط فرماندار شهرستان البرز تقدیر شد

تقدیر فرمانداری شهرستان البرز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز  به خاطر...