رسول رجبی عضوو کارگروه اشتغال شهرستان البرز توسط فرماندار شهرستان البرز تقدیر شد

رسول رجبی عضوو کارگروه اشتغال شهرستان البرز توسط فرماندار شهرستان البرز تقدیر شد

تقدیر فرمانداری شهرستان البرز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز  به خاطر...

اولین کارگاه کسب و کارهای نوین به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز برگزار شد.

اولین کارگاه کسب و کارهای نوین به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز برگزار شد.

کارگاه کسب و کارگاه های نوین به همت کارشناسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره...

حضور رسول رجبی کارشناس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان البرز

حضور رسول رجبی کارشناس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان البرز

محور جلسه بررسی تفاهم نامه همکاری چند جانبه در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و هنری با تاکید بر رونق کسب و کار در مناطق روستاییمعاون معاون اول رییس‌جمهور معاونت...