نمایش پرده آخر

نمایش پرده آخر

#نمایش تئاتر پرده آخر /   نویسنده:ژیلبر سِسبرون/   کارگردان: رسول رجبی /   بازیگران: سعید فرازمند / رضا قربانی / زهرا بهروزمنش و... تولید  1387/

همایش تئاتر اقبال/ اسفند84

همایش تئاتر اقبال/ اسفند84

#نوستالژی نظرات زهرا ذوالقدری /حسین آدشیرینی/ رسول رجبی /سعید درویشوند/ رضا قربانی/...