نمایش پرده آخر

نمایش پرده آخر

#نمایشتئاتر پرده آخر /  نویسنده:ژیلبر سِسبرون/  کارگردان: رسول رجبی /  بازیگران: سعید فرازمند / رضا قربانی / زهرا بهروزمنش و...تولید  1387/

همایش تئاتر اقبال/ اسفند84

همایش تئاتر اقبال/ اسفند84

#نوستالژینظرات زهرا ذوالقدری /حسین آدشیرینی/ رسول رجبی /سعید درویشوند/ رضا قربانی/...