مسئولین انجمن نمایش الوند از ابتدا تا کنون

مسئولین انجمن نمایش الوند از ابتدا تا کنون

آقایان جمشید سهرابی زاده و حسین آدشیرینی از مسئولین و اعضای هیات موسس انجمن نمایش...

نمایش پرده آخر

نمایش پرده آخر

#نمایش تئاتر پرده آخر /   نویسنده:ژیلبر سِسبرون/   کارگردان: رسول رجبی /   بازیگران: سعید فرازمند / رضا قربانی / زهرا بهروزمنش و... تولید  1387/

رزومه رسول رجبی در زمان تصدی مسئول انجمن نمایش شهرستان البرز

رزومه رسول رجبی در زمان تصدی مسئول انجمن نمایش شهرستان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز، دهمین نشست تخصصی تئاتر...

دیدار اعضاء کانون نمایش دانشگاه کار قزوین با مسئول امور فرهنگی دانشگاه کار

دیدار اعضاء کانون نمایش دانشگاه کار قزوین با مسئول امور فرهنگی دانشگاه کار

خانم جلالی مسئول امور فرهنگی دانشگاه کار قزوین  رسول رجبی مسئول کانون نمایش دانشگاه...

نمایش خانه کاغذی به کارگردانی رسول رجبی در سال 1386 به روی صحنه رفت

نمایش خانه کاغذی به کارگردانی رسول رجبی در سال 1386 به روی صحنه رفت

این نمایش که در همایش تئاتر جوان استان قزوین به روی صحنه رفت با بازی رضا قربانی، بهاره...