گزارش تصویری از اجراء رسول رجبی در برنامه فرهنگی شب یلدا آرامهر

گزارش تصویری از اجراء رسول رجبی در برنامه فرهنگی شب یلدا آرامهر

گزارش تصویری از اجراء رسول رجبی در برنامه فرهنگی شب یلدا آرامهر 

دیدار با استاد افتخاری در جشنواره صدای برتر

دیدار با استاد افتخاری در جشنواره صدای برتر

گزارش تصویری از دیدار با استاد افتخاری در شهر الوند  این  عکس در تاریخ 14 مهرماه 1396 در مجتمع آرامهر گرفته شده است.