رسول رجبی عضوو کارگروه اشتغال شهرستان البرز توسط فرماندار شهرستان البرز تقدیر شد

رسول رجبی عضوو کارگروه اشتغال شهرستان البرز توسط فرماندار شهرستان البرز تقدیر شد

تقدیر فرمانداری شهرستان البرز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز  به خاطر...

تایید صحت انتخابات توسط رسول رجبی نماینده اداره فرهنگ و ارشاد و محمد حسن زاده ناظر برگزاری انتخابات

تایید صحت انتخابات توسط رسول رجبی نماینده اداره فرهنگ و ارشاد و محمد حسن زاده ناظر برگزاری انتخابات

استاد بیگدلو با ۲۳ رای   عباس خلج با ۱۶ رای   سرکار خانم عزیزی با ۱۴ رای   سرکار خانم...

مسئولین انجمن نمایش الوند از ابتدا تا کنون

مسئولین انجمن نمایش الوند از ابتدا تا کنون

آقایان جمشید سهرابی زاده و حسین آدشیرینی از مسئولین و اعضای هیات موسس انجمن نمایش...

اولین کارگاه کسب و کارهای نوین به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز برگزار شد.

اولین کارگاه کسب و کارهای نوین به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز برگزار شد.

کارگاه کسب و کارگاه های نوین به همت کارشناسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره...

رزومه رسول رجبی در زمان تصدی مسئول انجمن نمایش شهرستان البرز

رزومه رسول رجبی در زمان تصدی مسئول انجمن نمایش شهرستان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز، دهمین نشست تخصصی تئاتر...

کارگاه تربیت و پرورش صدا رسول رجبی در مسابقه بزرگ صحنه 1397

کارگاه تربیت و پرورش صدا رسول رجبی در مسابقه بزرگ صحنه 1397

مسابقه بزرگ صحنه در دیماه 1397 در تالار شهر الوند برگزار شد.