دیدار اعضاء کانون نمایش دانشگاه کار قزوین با مسئول امور فرهنگی دانشگاه کار

دیدار اعضاء کانون نمایش دانشگاه کار قزوین با مسئول امور فرهنگی دانشگاه کار

خانم جلالی مسئول امور فرهنگی دانشگاه کار قزوین  رسول رجبی مسئول کانون نمایش دانشگاه...

نمایش خانه کاغذی به کارگردانی رسول رجبی در سال 1386 به روی صحنه رفت

نمایش خانه کاغذی به کارگردانی رسول رجبی در سال 1386 به روی صحنه رفت

این نمایش که در همایش تئاتر جوان استان قزوین به روی صحنه رفت با بازی رضا قربانی، بهاره...