بوم زیست (اکوسیستم) کسب و کارهای فرهنگی و هنری راه اندازی می شود.

بوم زیست (اکوسیستم) کسب و کارهای فرهنگی و هنری راه اندازی می شود.

«بوم زیست کسب و کار های فرهنگی و هنری» را با حمایت شما بزرگواران تدوین و راه اندازی خواهیم کرد. با توجه به احصاء نیازهای افرادی که...

حضور رسول رجبی کارشناس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان البرز

حضور رسول رجبی کارشناس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان البرز

محور جلسه بررسی تفاهم نامه همکاری چند جانبه در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و هنری با تاکید بر رونق کسب و کار در مناطق روستاییمعاون معاون اول رییس‌جمهور معاونت...